Cơm gạo lức cuộn rong biển rau củ chay

Cơm gạo lức cuộn rong biển rau củ chay

Cơm gạo lức cuộn rong biển rau củ chay

Cơm gạo lức cuộn rong biển rau củ chay

Nấu ăn và chụp bởi Selina Diễm Huỳnh

Nhận xét