Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

Sầu Riêng Đồng Nai - trang trại Làng Trường Thọ Thời điểm thu hoạch: từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm Trái chín cây, mỗi trái nặng khoả...

Sầu Riêng Đồng Nai - trang trại Làng Trường Thọ

Sầu Riêng Đồng Nai - trang trại Làng Trường Thọ

Thời điểm thu hoạch: từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm
Trái chín cây, mỗi trái nặng khoảng 2 đến 3 kg

Các loại:

Sầu riêng Ri 6
Sầu riêng Thái

Sầu Riêng Đồng Nai - trang trại Làng Trường Thọ

Sầu Riêng Đồng Nai - trang trại Làng Trường Thọ

( )

5
4
3
2
1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét